تقویم آموزشی

تقویم اجرایی نیمسال اول  سالتحصیلی 98-97

10/6/97لغایت 97/21/6

ثبت نام و انتخاب واحد

24/6/97

شروع کلاسها

7/7/97لغایت 12/7/97

حذف و اضافه

13/10/97

پایان کلاسها

15/10/97لغایت 97/27/10

امتحانات

 

تقویم اجرایی نیمسال دوم  سالتحصیلی 98-97

6/11/97 لغایت 97/11/11

ثبت نام و انتخاب واحد

13/11/96

شروع کلاسها

27/11/97 لغایت 97/2/12

حدف و اضافه

23/3/98

پایان کلاسها

26/5/98 لغایت 98/31/5

امتحانات

 


 آخرین بروز رسانی : یکشنبه ، 4 شهریور 1397